Ziekenvervoer (zittend – rolstoel)

Ziekenvervoer kunnen we opsplitsen in verschillende soorten :
   –    rolstoelvervoer
   –    zittend vervoer 
   –    kankerbehandeling (chemo, radiotherapie, opvolging van kanker, …)
   –    dialysevervoer 
   –    opname en ontslag 
   –    algemene onderzoeken
   –    vervoer naar revalidatiecentra
   –    vervoer voor ms patiënten
   –    …

Zittend vervoer kan zowel met een minibus of met de volumewagen gebeuren.
Alle minibussen zijn uitgerust voor rolstoelvervoer en van een bijkomende trap voorzien om het in – en uitstappen te vergemakkelijken.
Zowel de gewone als de elektrische rolstoel kan zeer eenvoudig geladen worden.
We helpen elke patient bij het in – en uitstappen van onze wagens. Indien nodig begeleiden wij u naar de juiste dienst of onthaal van de betreffende instelling of ziekenhuis. 
Taxi Cisse heeft contracten met verschillende mutualiteiten. 
Hieronder een opsomming van de verschillende mutualiteiten waarmee we samenwerken.

Opgelet: betreffende mutualiteiten werken met verschillende procedures. U vindt de contactnummers naast de betrokken mutualiteit, zo kan u persoonlijk navraag doen over betalingsregelingen en vervoervoorwaarden.

 •  CM Turnhout : 014/40 31 11 of via www.cm.be
    Elk type ziekenvervoer dient worden aangevraagd via CM Turnhout alsook betalingsregeling.

•   CM Antwerpen : 03/232 77 77 of via www.cm.be
    Elk type ziekenvervoer dient worden aangevraagd via CM Antwerpen alsook betalingsregeling.

•   SOL Mobiel + (Solidariteit voor het Gezin) : 09/264 18 11 of via www.solidariteit.be
    Deze werkt samen met volgende mutualiteiten :

  • EUROMUT :  078/15 50 92
  • SECUREX  :  078/15 12 45
  • PARTENA  :  09/269 85 00

    Alle aanvragen kan u steeds via bovenstaande nummers doen alsook betalingsregeling

•  MUTAS (vroeger EUROCROSS) : 02/272 08 00 of www.mutas.be
   Bijkomende telefoonnummer : 078/15 95 95 ,

Deze werken samen met volgende mutualiteiten :

  • CM 101-105-108-110-111-112-113-120-121-126-131
  • Verbondsnummer 203 : Vlaams & Neutraal Ziekenfonds
  • Verbondsnummer 235 : Vlaams Neutraal Ziekenfonds
  • Verbondsnummer 306 : Federatie van Socialistische Mutualiteiten van Brabant
  • Verbondsnummer 311 : Bond Moyson Oost – Vlaanderen
  • Verbondsnummer 403 : Liberale Mutualiteit van Brabant
  • Verbondsnummer 407 : Liberale Mutualiteit Oost-Vlaanderen

    Alle aanvragen dienen via bovenstaande nummers te gebeuren (deze zijn 24/24 bereikbaar)
    alsook betalingsregeling

Indien u bij eender welke mutualiteit recht hebt op een tussenkomst dient u de nodige attesten aan Taxi Cisse te bezorgen (indien deze vereist zijn voor de terugbetalingsregeling door uw ziekenfonds), ook het remgeld, zodat wij ons factuur correct kunnen opmaken aan het ziekenfonds
Eventuele verdere informatie wordt u verschaft bij aanvraag van het vervoer.

Ziekenvervoer boeken?

U kan zowel online als telefonisch reserveren