Bijkomende info

Voorwerpen die U verliest in de taxi worden door de chauffeur na het einde van zijn dienst steeds afgegeven op onze taxicentrale.

Reageer zo snel mogelijk. Indien U ons een correct vertrekadres geeft, vinden wij de chauffeur die U vervoerd heeft snel terug.

Verloren voorwerpen kunnen op de taxicentrale afgehaald worden tussen 8u en 17u.

Ons adres: Taxi Cisse Elsleukenstraat 53a, 3201 Langdorp
Receptie: 0476 43 68 60

Wij brengen ze met plezier bij U aan huis, maar dan dient U wel de taxirit te betalen.

Alle taxi’s zijn uitgerust met GPS.
Zo kennen wij ten allen tijde de exacte positie van onze voertuigen.
GPS is een wezenlijk deel van de beveiliging van onze chauffeurs, voor ons van zeer groot belang. Een chauffeur in nood kan onmiddellijk gelokaliseerd worden zodat de nodige maatregelen kunnen getroffen worden.

Aan elke klacht die ons bereikt wordt gevolg gegeven.
Hoe correcter de gegevens zijn die u ons meedeelt, hoe vlugger we de betrokken chauffeur kunnen terugvinden.

Klachten in verband met:
– een taxirit : juist vertrekadres en tijdstip, eventueel nummerplaat.
– rijgedrag : nummerplaat en juiste tijdstip.

U kan zich eveneens wenden tot:
Jonas Wolput
tel. 0476 43 68 60
of
Politie Aarschot
Demervallei 3200 Aarschot
Tel. 016 55 02 02

Het Vlaams decreet van 20 april 2001 en het besluit van de Vlaamse regering van 18 juli 2003 regelen de wetgeving waaraan de taxibedrijven en hun chauffeurs moeten voldoen. Een aantal bepalingen zijn voor U belangrijk om weten:

De chauffeur is verplicht om U een vervoersbewijs te geven met de gegevens van de rit en de prijs, vraag er naar voor u uitstapt.

De eigen veiligheid van de chauffeur is zeer belangrijk, de wetgever heeft daarom ook een aantal mogelijkheden voorzien opdat de chauffeur zich zou kunnen beveiligen.

De bestuurder mag:

  • weigeren iemand mee te nemen die naar een verre of afgelegen plaats wil worden gebracht, tenzij zijn identiteit kan worden vastgesteld, zonodig door interventie van de politie.
  • een voorschot eisen voor lange ritten
  • klanten weigeren die de openbare orde verstoren, de veiligheid in gevaar brengen, de goede zeden in het gedrang brengenen die het taxivoertuig niet respecteren.

De chauffeur is verplicht de snelste weg te nemen, dit is niet noodzakelijk de korste, tenzij de klant dit anders wenst.

Politiemaatregelen voor de reizigers:

Art. 18 . Het is verboden

1. te roken in het voertuig
2. in het voertuig te stappen als het reglementair aantal plaatsen bezet is
3. zonder toestemming van de chauffeur in te stappen met honden of andere dieren die niet op de schoot kunnen gehouden worden, uitgezonderd met geleidehonden voor blinden
4. gevaarlijke voorwerpen of collies die, wegens hun omvang, aard of geur kunnen kwetsen, bevuilen, hinderen of ongemak veroorzaken in het voertuig te plaatsen
5. in te stappen in staat van klaarblijkelijke onzindelijkheid of aangetast door een besmettelijke ziekte
6. zich uit het voertuig te buigen of de deuren te openen tijdens het rijden
7. het voertuig te bevuilen of te beschadigen
8. om het even welk voorwerp uit het voertuig te werpen

1) Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen dienen alle facturen binnen de 14 dagen na dagtekening te zijn betaald.  

2) Betwistingen dient u binnen een week na dagtekening van de originele factuur schriftelijk kenbaar te maken.  

3) Indien u de factuur niet betaald binnen 14 dagen zal u een eerste aangetekende herinnering toegestuurd worden met het verzoek om binnen één week te betalen. De factuur zal daarbij verhoogd worden met 25,00€ aan administratiekosten en verzendingskosten.  

4) Indien u na de eerste aangetekende herinnering niet tot betaling overgaat zal de vordering uit handen worden gegeven aan het vredegerecht van het kanton Aarschot of de bevoegde gerechtelijke instanties van het gerechtelijk arrondissement Leuven  

5) U bent in het geval van overdracht aan de gerechtelijke instanties wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten verschuldigd alsook alle kosten die voor het innen van het factuur nodig zullen zijn (Bv. : advocaat , deurwaarderskosten , kosten van het gerecht)